ז. נסיונות חברת "הכשרת-הישוב" בשנים 1908—1936

גם המשרד הארץ ישראלי שנוסד ב 1908 על ידי חברת " הכשרת הישוב " החל להתעניין בנגב , אבל בגבולות ארץ ישראל התורכית - משלחת מיוחדת יצאה לעזה ב 1909 ( או 1910 ) ושם הציעו להם עשרות ערבים קרקעות בסביבת העיר . במשלחת השתתפו ו ד " ר א . רופץ ( ראש המשרד הא " י ומנהלה הראשי עול החברה ) ואחרים . המטרה היתה להגדיל את מסקר היהודים בעזה על ידיי רכישת אדמות הממשלה המשתרעות בין עזה לחוף הים . וכן להקים מרכז יהודי קטן בבאר שבע . המשלחת עברה מעזה לרסיח ולבאר שבע ופרי גישרשית היה קניית קרקעות גימאמה ( רוחמה ) . חברת " הכשרת הישוב " נתנה דעתה על אדמת א סיר במזרח באר שבע , * עוד ב 1909 וכנראה לא פסקה לטפל ברכישתה עד סיף מלחמת העולם הראשונה . בשנת 1913 באו כמה מפועלי רוחמה ( ראה להלן ) וחידשו את ההצעה לרכישת אדמת TD K ומסירתה לעיבוד לקבוצת פועלים , לדעתם ניתן לרכוש את הקרקעות במחיר 10 פרנק הדונם והיא טובה לנטיעות ולפלחה , ריש בה מים כעומק 12 מטרים . * מאמציהם לא נשאו פרי . ב 1920 בשלחה משלחת לעמוד שוב על טיבה של אדמת א םיר ונתבקשה עזרה מממשלת המנדט אשר לא ניתנה . רק לפני פרוץ מאורעות 1936 נסתיים המש...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל