ו. חברת "אגודת-ישראל" 13—1910

באותה באותה שנה ( 1910 ) נוסדה ביפו חברת " אגודת ישראל " ובמצרים נרשמה חברה " אננלו מצרית " על ידי סגן הקונסול בעזה . החברה קנתה כמה עשרות אלפי דונם קרקע במדבר סיני מאת שיחיים שובים . ועל פי חוזה בין שתי החברות קנתה אגודת ישראל " " מאת החברה האננלו מצרית 50 , 000 דונם כמתיר של 5 פרנק הדונם . עד 1913 הוצאו לפועל מדידות קרקע , ואף הוצבו גבולות הקרקעות הקברות . המודדים הספיקו למדוד בסביבות רפיה שטח של 40 . 000 דונם ומעלה והמטרה היתה להגיע לקניה של 200 , 000 דונם . ' התקוות היו גדולות וכסי שכותב ברזילי ב : 1912 " מעלה יש לרפיח העומדת ברשות מצרים , מכילן שתיגמר הקניה בערכאות ודאי יושגו על נקלה ועד מהרה רשיונות להתישבות , לבנין ותיקון דרכים ולא יצטרכו המתנחלים לחכות לרשיונות אלה עידן ועידנים כפי שהדבר נוהג ביהודה ובגליל ' / * בינתיים תצטרף לחברת " אגודת ישראל " גם ד " ר א . נרסיג שביקש לקנות קרקעות ברפיח למען חברת יק " א שעמד בראשה , חברה זו שאפה להתישבזת יהודית פרטית בארץ ישראל ובארצות המזרח הקרוב הנתונות למרות תורכיה . חברת יק "א הכריזה שאין לה כל שייכות לציונות , אולם השתדלויותיה להתייש...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל