ג. תכנית לברית בדוית—יהודית בנגב ובעבר הירדן 1903

תכנית אל עריש הולידה בשעת כשלונה הצעה דמיונית ורומנטית עוד ייתר , רעת הבדוים לא היתה נוחה מן השלטון התורכי לכשהגיע לאזנם דבר המשלחת המדעית של הרצל בחצי האי סיני פשטה בקרבם שמועה כי " מלך היהודים " עומד לקבל שטחים גדולים בוואדי אל עריש ויהודים רבים יתיישבו שם , בקיץ 1903 באה ליפו למשרדך של ד " ר יצחק לוי מנהל מושבות יק " א בארץ משלחת שיחיים בדוים ; 1 ובפיה הצעה להתישבות יהודית גדולה במחוז באר שבע ולברית בחיית — יהודית בננב . לוי העביר את הצעת הבדוים להרצל וזה פנה אל ז , ד . לבונטין וביקשל לברר את פרטי התכנית לאפשרליות ביצועה . לבונטיז ולוי עיבדו את פרטי ההצעה כדלהלן ; תחילה יישלחו 30 — 20 צעירים יהודים מהמושבות בארץ ישראל אל הכדוים בנגב , חצי האי סיני . עבר הירדן והמדבר הערבי הסורי . הם ילמדו שם גידול צאן ובקר ואחר כד יעברו גם לחקלאות . במשך הזמז ירכשו את לב הבתים למטרות התנועה הציונית . בעקבות ההצעה החלו חילוקי מכתבים בין הרצל ולבונטין ובין לבונטין יו 1 לפסוז הרצל שאל שאלות מעשיות : כיצד אפ טר יהיה ליי ^ ב מהגרים מרוסיה ורומניה - תכנית דמיונית של המומר פאול סרידמן , יליד ברלין , ליסד...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל