א. תכניתו של לבונטין 1882

התכנית הראשונה בסוף המאה הקודמת להתיישבות בנגב היא תכנית לבלנטין . לבונטין היה ציר " חובבי ציוך שנשלח לארץ לתור מקים להתנחלות לאחר הפרעות ברוסיה ב . 1881 ב 1882 ייסד ביפו את " ועד חלוצי יסוד המעלה " ויצא rn בלויית יוסף פייבברג לתור קרקעות באיזור הנגב דוקא . הם עברד בעזה , בדיר אל בלח ובנחל גרר . וחזרו כהחלטה להקים את המושבה " ראשרךלציון " בנגב . נראה כי צירי " חובבי ציוך ורוכשי הקרקעית הראשונים לא נרתעו מכל קשיים ומעצורים מבחינה חקלאית , תרבותית ואקלימית . * בספת כותב לבונטיו עם שובל מסיןרו בגגב י " המקום היותר מוכשר להתישבות היהודי 0 הוא המישור , הלא הוא הנוף אשר על שפת ים התיכון ובפרט בדרום הארץ , על יד הבדואים יושבי האהלים . רחוק מדרך המלך יפו — ירושלים נוכל לסדר התישבות רחבה מבלי משוד אלינו את קנאת העמים הנלשאים עיניהם אל הארץ הקדושה . ואף זאת , כי שדות רבים יש אצל הבדוים המוחזקים להם משנים קדמוניות ובמחירים זולים נוכל לקנות אותם . " אויר המקים צח ונקי והמקום היא כיכר רחבת ידיים אשר בנקל יוכלו לשבת עליה כחמשת אלקים משפחות . ראינו בי בעיר עזה אשר אליה ינהרו מכל הפלד ההוא איכרי הכפ...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל