ג. עזה וסביבותיה

נפת עזה כללה בעיקר את מישור החוף של הנגב . היא היתה ביררכבת ממספר רב של כפרים חקלאיים ושלושה ישובים בעלי אופי עירוני או עיירתי כפרי — חאן יונס , מגידל ( אשקלון ) , ופלרביה , לפני מלחמת העולם הראשונה התפרנסה עזה בעיקר מייצוא שעורת הנגב לחוץ לארץ . איכותה של השעורה הארץ ישראלית הדרומית שנוצלה לתעשיית בירה היתה גבוהה , אולם הסחר ירד עקב הרחבת הגידול בקליפורניה ואנגליה והתיקרות ההובלה . נוסף לכך התפרנסו התושבים מדלג , תעשיה זעירה , חקלאות ומסתר . עד בוא הבריטים נשאה העיר אופי ערכי מובהק כאשר הרחובות והסימטארת צרים ומעוקלים ברובם , הבתים צסוסים וישנים , חסרי ביוב מודרני ועוד .  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל