ב. הקמת באר־שבע

באר שבע נבחרה כמרכז למחוז החדש לאוידוקא בגלל עברה ההיסטורי אלא על שום מעלותיה מבחינת איתור למיקום ! עושר יחסי במים טובים לשתיה . נוחיות לחיבור דרכים עם עזה במערב וחברון בצפון , וכן היותה גובלת עם קרקעות שלושת המטות הגדולים — העזאזמה בדרום , התיאהא במזרח והתראבי ; במערב . העיר החדשה תוכננה במתכונת של עיר מודרנית . שטחה חולק לחלקים שווים ללרחובלת ישרים ומקבילים . הרחוב הראשי קושט בשדרות עצים וכן הוקמו בניני ציבור גדולים ונאים : בית העירית ששימש אחר כד מעון למושלי המחוז , או משכן לשוטרים חינדרמים , מסגד גדול ומשוכלל , בית דואר וטלגרף . ביח משפט . בית ספר מרכזי לילדי הנדרים , וכן העמית משאבה על הבאר הגדולה בעיר ואת המים העלו לבריכה והזרימום לבתי העיר . הממשלה התורכית הצליחה למשוך לעיר הצעירה סוחרים מעזה , מג ' דל , חברון , ירושלים ועוד ולהגביר את הבטחון הציבורי בדרכי הנגב , אולם העיר התפתחה בקצב איטי מאד - בשבת 1903 מצא בה פרופסור ד . שיינםלד רק 38 בתים גמורים ר 12 בבניה , ורחובה היחיד של העיר מנה רק 12 חנויות לממכר מזונות , כלי עץ , ברזל וסחירות בד . עד 1912 כבר מנתה באר שבע כ 50 חנויות...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל