טבלה 2 ממוצעים רב-שנתייס של טמפרטורות המנסימוס והמינימום והממוצע היומי (במעלות צלסיוס)