א. הטופוגרפיה והקרקעות

מבחינה טופוגרפית לקרקעית ניחן לחלק את אזור המחקר לשלושה אזורי משנה עיקריים ואלו הם : . 1 מישור חוף הנגב , . 2 בקעת באר שבע — ערד , 3 הדום הרי הנגב הצפוני , נסקרם בקצרה כלכלי להיכנס לפירוט ולדיון בנושאים גיאולוגיים וגיאומור & ולוגיים : . 1 מישור חוף הנגב מישור חוף הנגב מהווה אזור מעבר בין מישור חוף סיבי בדרום ומישור החוף הדרומי של ישראל בצפון , במזרח מוגבל האזור על ידי דדום הר ה : גב , המכוסה בדרומו בחלקו בחולות שלנרה וחללצה . בדרום הוא מניע לרוחב רב , עד כדי 35 ק " מ ; בעוד שבצםונל , באזור נתל שקמה מגיע רחבו ל 27 ק " מ . מישור חוף הנגב ניתן לחלוקה לשני אזורים משניים הנבדלים זה מזה הן בגובה הטיפוגרפי , והן בצורות הנוף , הביתור והמשקעים הבונים אותם \ . 1 " מישור הבשור " בדרום , הכולל את מרבית אגן היקוותו של בחל הבשור במישור החוף . . 2 " גבעות רוחמה " בצפון , הנמצאות רובן בתחום ביקוזו של נחל גרר העילי ואגנו הדרומי של נחל שקמה . פני השטח של מישור חוף הנגב אינם מישוריים בכל חלקיו . הם מבותרים ברובם ביתור קל ואפשר להמשילם לנוף של גלים , הבאים מצפון מערב . הגל המערבי ביותר הן הרצועות החוליות...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל