רקע פיסי

אץ מטרת הסקירה הבאר . לתקיף את כל פרטי הרקע הפיסי של האזור , אלא להדניש מספר אספקטים בתחום זה אשר השפעתם על ההתישבות היהודית בדרום האמ ניכרה הן לחיוב והן לשלילה . כפי שיצוין להלן הרי ברוב האספקטים ניכרים צדדים לכאן ולכאן : מבחינה טיפוגרפית מקיף אזורנו שטח מישורי למדי ונוח להתישבות ולשימוש במיכון מודרגי ; אך מאידך , מצויות באזור תופעות חםורלת של גריפת קרקע ושטחים של " בתחינות " ( bad lands ) כמו בסביבות בארי , דורות רוחמה ותבשור , וכן קטעי תולות נודדים . הקרקעית ברובן הגדול טובות ומתאימות להתישבות חקלאית ; אולם מאידר , מתאימות הן יותר לעיבוד שלחין דוקא ללא לעיבוד בעל . באספקט האקלימי קיימות תופעות חיוביות כגון טמפרטורה בוהה , רוחות ממתנות ועוד , אולם הגורם המכריע שהפריע לכל התישבות חקלאית באזור הוא גורם מיעוט הגשמים וחוסר יציבותם .  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל