הקדמה

מפעל ההתיישבות העברית בארץ ישראל הוא אחד ממפעלי ההתישברת המענינים בעולם כולו . מטעלי התישבות אחרים בעת החדשה בארצות שובות בעולם נבדקו ובתקרו על ידי גיאוגרפים רבים ( וכן חוקרים משטחים אתרים ) , לדוגמה , נבדקו ונחקרו תהליכי ההתיישבות ושינוי הנוף בארצות כמו ביו זילבד . אוסטרליה , קנדה , ארה " ב , דרום אפריקה , דרום אמריקה יכו / ההתישבות העברית בדרום ארץ ישראל ובבגב היא מיוחדת ובעלת ערך בפני עצמה , אף במסגרת מפעל ההתישבות הישראלי בכללה זהו \ ז \ ז ?^ של חדירה התישבותית לאזור מדברי ומדברי למחצה וביתן על כז לבדקו גם בהשנאה לחדירות התישבותירת אחרות באזורים צחיחים למחצה , או באזורי ספר אחרים בעולם , המצויים בשולי האיזור המיושב , לאזור יש גם ייחוד קרקעי משלו ועל כן חשובה גם בדיקת מידת השפעתו של גורם וה על נושא חהתישבות בחובי . בדיקת תהליך ההתישבות באזור הנדון הוגבלה - בעבודה זו לתקופה שעד שנת 1948 בלבד , אמנם , המשך מפעל ההתישבות הישראלי באזור לאחר 1948 הוא נושא מעניין לרב חשיבות , אלא שנראה כי ראוי להפריד במחקר בין שתי התקלפות . הגורמים , התנאים , ודרכי הביצוע של ההתישבלת בתקופה הראשובה , שלפנ...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל