בפתח הספר

גיאוגרפי נוכחי אין להציב גבולות לחלק ההיסטורי , וכי הגיאוגרף הרוצה להסביר את הנוף של היום אינו יכול לסמוך רק על מה שהוא רואה בהיות , אלא שעליו ללמוד את התהליך שהביא ליצירת נוף זה כפי שהתרחש בעבר . כדי להבין כיצד הגיעו דברים למצב בר הם נמצאים , או למקום בל הם נמצאים או למצב כםי שהיו בזמן מסוים , הכרחי ללמוד את הגורמים שיצרו את השינוי , את ההתפתחות והתנועה אשר הביאו למצב הנדון , ואף לדעת משהו על המוון , משך הזמן . המהירות והקצב של התנועות והתהליכים אשר הביאו ליצירת המצב הנדון . במלים אחרות אנו חייבים לצעוד בלימלד המצב הגיאוגרפי , בדרך הגישה הגנטית . התהום השני היבו תחום הגיאוגרפיה הרגירגלית . תחום מחקר זה של הגיאוגרפיה מגדיר אח מטרתו בחקר נוף איזור מתדר , תיו בדיקת חלקם של הגורמים הגיאוגרפיים השונים , הן הטבעיים והן האנושיים , ומערכת היחסים ביניהם , ביצירת הנוף של האיזור הנלמד . מבחינות רבות ניתז לומר שהגיאוגרפיה הרניונלית עוסקת בבחינת פעולתו של האדם . בעימות עם האתגרים הטבעיים הנתונים של האזור הגיאוגרפי הנלמד . אזור הנגב כאזור ספר מדברי הינו אזור המזמין בחינה של פעיללח האדם בתוכו , בעימ...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל