קיבוץ משמר הנגב שהוקם במסגרת ו ו הנקודות בנגב במועדי לום כלפור תש"ז/;1946 מראה הקיבוץ בראשיתו