עמוד מתוך היומן: "יום הבחירות" — הבחירות לאספה המכוננת של מדינת ישראל, 25.1.1949