העמוד הראשון מתוך היומן: על מינויו של הרמי"א למוכתר שכונת 'בית ישראל', 1938