מפה :5 דרך שכם, מרחב שמעון הצדיק ומערב שייח' ג'ראח מקורות המפה: ,S.P.J. 1:1250, 170-130: 6A 1939, 6C 1936 מתוך: בן־אריה, מנדט, מפה 74