מפה :4 צומת מעבר מנדלבוים ומסביב לו מקורות המפה: ,S.P.J. 1:1250, 170-130: 10A 1939, 6C 1936 מתוך: בן־אריה, מנדט, מפה 73