מפה :3 שכונת בית ישראל הישנה והחדשה מקורות המפה: S.P.J. 1:1250, 170-130: 5B 1939, 5D 1939, 9B 1939, 6A 1939, 6C 1936 מתוך: בן־אריה, מנדט, מפה 72