מפה :2 שכונת מאה שערים מקורות המפה: S.P.J. 1:1250, 170-130: 5D 1939, 6C 1936, 9B 1939, 10A 1939 מתוך: בן־אריה, מנדט, מפה 69