מפה :1 השכונה האתיופית והמורד למאה שערים, רחוב שטראוס, שכונת אבן יהושע ובתי ורשה מקורות המפה: S.P.J. ]Survey Palestine; Jerusalem[ 1:1250, 170-130: 5D 1939, 9B 1939 מתוך: בן־אריה, מנדט, מפה 67