תמונה :21 האזכרה לציון 55 שנה לפטירתו של הרמי"א עומדים לפנים (משמאל לימין): יצחק דב אלפרט, פינחס אלפרט (עורך היומן), יהושע אלפרט, יפה רוזנבלום, כרמלה ומרדכי אלפרט (בן הזקונים של הרמי"א), יוחאי בן־שחר, נתן בא־גד (חתנו של מרדכי אלפרט) עומדים מאחור: אלחנן בא־גד (נינו של הרמי"א) וחברו