תמונה :18 לוח זיכרון בבית הכנסת "בית יעקב" בשכונת בית ישראל לזכר החללים שנהרגו בחצרו מנפילת פגז בשבת כ' אייר תש"ח, 29.5.1948 באדיבות רותי ירושלים