תמונה :17 מכתבו של הרמי"א אל הגנרל גורדון הולמס אלכסנדר מקמילן, המפקד האחרון של כוחות הצבא הבריטי בארץ־ישראל בתקופת המנדט, 1.3.1948 באדיבות ארכיון המדינה את המכתב הזה שלחתי באנגלית ואשתי כתבה את זה. וזה הוא בקיצור פחות או יותר עתקה [העתק] מהמכתב. שלחתי באחריות ובעקספרס. [יום] א', כ, אד"א [אדר א'] תש"ח, 1-3-1948 לכבוד מפקד הצבא בארץ. א' מ' נ' [אדון מאד נכבד]. אני המוכתר [של] שכונת בית ישראל פונה אל כב' [כבודו] בבקשה דלקמן, ומבקש אני שישים לב לכל העניין. היות כי אנו סבלנו הרבה מהערבים, ואין לך יום