תמונה :15 הלוויתם של משה ברזני ומאיר פיינשטיין בהר הזיתים בירושלים, 22.4.1947 (הרמי"א מסומן בחץ) באדיבות ארכיון ז'בוטינסקי