תמונה :14 כרוז מטעם קהילת יהודי ירושלים ואגודת ישראל לתושבי האזור הצבאי, 4.3.1947 באדיבות ארכיון המדינה