תמונה :13 פגישת המוכתרים של השכונות היהודיות בצפון ירושלים עם הבריגדיר דיוויס בזמן העוצר, 2.3.1947 (הרמי"א מסומן בחץ) באדיבות ארכיון המדינה