תמונה :12 למעלה גב תעודת המעבר (,(Pass למטה פנים תעודת המעבר של הרמי"א בזמן מבצע "היפו" (אפריל 1947) באדיבות ארכיון המדינה "רשיונות הכניסה המעטים המעטים שניתנו לאזור הנתון למשטר צבאי נושאים על מעטפת הרשיון דמות של בהמת היאור (היפופוטאמו) ומעליה הכיתוב "היפו". ברשיון פרטים מדויקים של בעל התעודה, כגון: צבע העינים, השערות, הגובה והמשקל בקילוגרמים" (הארץ ,3.3.1947 עמ' 1)