תמונה :11 ירושלים בזמן עוצר 1947 באדיבות ארכיון ז'בוטינסקי