תמונה :9 חייל בריטי עורך חיפוש בחפצים בזמן העוצר בירושלים 1946 באדיבות ארכיון ז'בוטינסקי