תמונה :8 הקצין יחיאל לאנגר והרב הראשי האשכנזי לארץ ישראל יצחק אייזיק הלוי הרצוג באדיבות רות לאנגר