תמונה :7 הרמי"א (חץ שמאלי) ואחיו שמעון אלפרט (חץ ימני) בחתונה של רות ויוסף לאנגר בראשית שנות החמישים. ביניהם עומד יוסף וידמן, מרכיב משקפיים באדיבות רות לאנגר