תמונה :6 אישור תעודת הלידה שהעניק הרמי"א לאחיו שמעון אלפרט בכ"ה אלול תש"ז