תמונה 4א: מחזור תרצ"א של תלמוד-תורה "עץ חיים" סניף זכרון משה, ו' חשוון תרצ"א (28.10.1930) (הרמי"א מסומן בחץ)