תמונה :2 מפקד התושבים היהודים בירושלים. משפחתו של הרמי"א, 20.3.1947 באדיבות ארכיון המדינה