תמונה :1 משה ושרה אלפרט בשנה הראשונה לנישואיהם, 1923