נספח 5 צוואתו של ר' משה יקותיאל אלפרט

אני הח " מ [ החתום מטה ] מבקש בזה מיוצאי חלציי שיקיימו וישמרו את כל הפרטים שכתוב להלן . א . הלוויית המיטה ועריכת הלוויה : בקשתי היא ברגע שיוציאו את המיטה מהחדר הידוע , מבקש אנוכי שהנשים לא ילוו את המיטה . כ " כ [ כמו – כן ] אני מבקש שהלוויה תסודר עד כמה שאפשר יותר מהר ובלי כל השהיות ולבל יספידני אדם . ב . מנהגי האבלות : יונהגו כמו שנהוג ב " יישוב הישן " . רצוני ובקשתי שמקום מנוחתי יהיה על – יד מקום מנוחה של הרב ר ' אלתר יברוב זצ " ל . בני יהושפט יתפלל כל בוקר לפני העמוד ובתפילת מנחה ומעריב יתחלקו ביניהם בני דב ובני מרדכי . רצוי שבימות השלושים יתפללו בבית הכנסת " ירושלים " ) ע " ש אליקום געציל ז " ל ( . בשנת האבלות שילמדו כל יום משנה אחת . אם אפשר יותר ממשנה אחת מה טוב , אבל לא פחות מאחת , ולהתחיל ממסכת " ברכות " . במקרה שאחד מן הקהל ירצה אף הוא לעבור לפני התיבה מסיבת 71 צוואת הרמי " א נכתבה בי " ט בכסלו בידי אחיו , ר ' שמעון לייב אלפרט . לדבריו , נאמרה לו הצוואה בשבת ומיד בצאת השבת הוא הלך לביתו ורשמה על – פי הזיכרון . הרמי " א נפטר 11 ימים מאוחר יותר בל ' בכסלו . 72 יברוב , אלתר , היה...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן