נספח 4 המשטר הצבאי בשכונת בית ישראל והסביבה

" היפו" " היפו " זה שם " סוס היאור " . ההיפו היה על כרטיס התעודה – שבזה היה [ = ניתנה ] לאיש אשר הייתה לו תעודה כזו [ רשות ] ללכת בכל אזור המשטר הצבאי . לאחדים היה רשום שיש להם רשות ללכת רק באזור הצבאי ולא לצאת מחוץ לאזור , ולאחרים הייתה גם רשות לצאת מחוץ לאזור [ המשטר הצבאי ] . 60 אשכנזי , יוסף היה גבאי ונציגו של האדמו " ר מסאטמר , ר ' יואל טייטלבוים . אביו , ר ' פייביש אשכנזי ( תרמ " ז - תש " ד ) , שירת כגבאי של האדמו " ר מסאטמר , שהיה קרוב משפחתו , במשך שנים רבות עד להירצחו באושוויץ . בנו יוסף המשיך במסורת . הוא התחנך בבית האדמו " ר , היה לאיש אמונו ושקד על כינוס כתביו ופרסומם . על – כך ראו שם , עמ ' . 227 - 224 61 פרק זה נכתב בידי הרמי " א וההערות נוספו בידי עורכי היומן . למקור ראו אמ " י , חטיבה , 72 . 47 פ - , 1878 / 1 " המשטר הצבאי בשכונת בית ישראל והסביבה מיום ראשון , י ' אדר תש " ז עד יום שני , כ "ה אדר תש " ז – . " 17 - 3 - 1947 – 2 - 3 - 1947 לחברי הוועד לחברי הוועד הייתה רשות רק ללכת באזור הצבאי ביום , בלילה , בכל שעות היום והלילה . אבל בשום אופן אין לנו רשות לעזוב את האזור...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן