נספח 2 דוגמאות לתעודות ומכתבים מאת המוכתר

הנתינות בלתי ברורה : מגוריה הנוכחיים , בתי הונגרין מס ' 190 ירושלים . יחד עם שלושת הבנים שלה : א ( יוסף ב ( אברהם מנשה ג ( אסתר לאה . תעודה , 299 עמ ' 217 תעודה לפספורט [ = דרכון ] בתה של הנ " ל , פרל אייכלר , תאריך הלידה 1920 בירושלים . מס ' תעודת הלידה של מחלקת הבריאות הממשלתית 178013 מתאריך . 12 - 4 - 40 מגוריה בבתי הונגרין מס ' 190 יחד עם אימה הנ " ל . [ יום ] ה ' , י ' ניסן ת " ש , . 18 - 4 - 1940 תעודה , 305 עמ ' 218 תעודה לצבא [ יום ] ד ' , כ " ג ניסן ת " ש , -1 5 - 40 חתמתי על תעודת תביעת קצבה והוספה למשפחה [ ב ] עבור שרה לוי , אשת מנשה לוי . יש לה ילדה , שמה ציונה , בת תשעה חודשים . גרים בבית ישראל הישנה בחצר יצחק ממן . אביה כורדי , גר על – יד אחי בבתי ויטנברג . תעודה , 324 עמ ' 223 תעודה ט ' אייר ת " ש , -17 5 - 1940 אני משה אלפרט , מוכתר בית ישראל החדשה , הישנה והסביבה , מכיר ומעיד באופן אישי את הרב הנכבד דוב אריה לבל ויודע אני ידיעה נאמנה ואישית כי הוא המייסד של התלמוד תורה וגן ילדים " יבנה " בשכונת גאולה בירושלים ) המוסד הנ " ל נוסד בשנת תרצ " ה ( . דוב אריה לבל הנ " ל הוא...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן