נספח 1 תולדות משפחת אלפרט

אבי זקני , הר " ר שמואל ב " ר ישראל אלפרט זצ " ל , נולד בק " ק [ קהילה קדושה ] סלונים בשנת תקצ " ג [ , [ 1833 ונולדו לו שם הרבה בנים , ומכולם לא נתקיימו אצלו כי אם בת אחת , ששמה דוושע , ובן אחד , ששמו יצחק דב , שנולד בק " ק [ קהילה קדושה ] סלונים בשנת תרכ " ד [ . [ 1864 בשנת תרכ " ז [ 1867 ] הציעו לו אנשי עירו לעלות לארץ הקודש , כדי שבנו ובתו היחידים יתקיימו אצלו . ונענה להצעתם ובה בשנה נסע לארץ הקודש , וכשעלה על חוף יפו השתטח על הארץ ונישק את עפרה ואבניה , לקיים מה שנאמר : " כי רצו עבדיך את אבניה ואת עפרה יחוננו " , וביקש מאת השי " ת [ השם יתברך ] שיאריך ימיהם של בנו ובתו היחידים הנ "ל ובירך להשי " ת [ השם יתברך ] שזיכהו לעלות לארץ הקודש ולנשק את עפרה . מיפו נסע ישר לירושלים תובב " א [ תיבנה ותיכונן במהרה בימינו אמן ] , ויען כי לא היו אז אוטובוסים לנסוע , שכר פרדה מאת ערבי , ונסעו על הפרדה במשך לילה שלם וחצי יום . בשני הצדדים של הפרדה היו שני ארגזים . בארגז אחד שם את בנו ובתו היחידים , ובארגז השני שם את זוגתו טשרנא [ צ ' רנא ] ע " ה [ עליה השלום ] , והוא רכב על הפרדה , והערבי הלך אחרי...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן