29. מתיחות מבית ומחוץ

[ שבט - סיוון תשי " א – ינואר - יוני 1951 ] [ עמ ' 87 - 82 ] [ יום ] ו ' , י " ט שבט תשי " א , -26 1 - 51 שוב מחסום ליד בית הכנסת של נטורי קרתא בשעה , 4 : 37 זמן הדלקת נרות , עברתי ליד בית הכנסת של נטורי קרתא וראיתי שילדים מגיל שש עד עשר עשו גדר תיל משני צדדי המדרכות ולרוחב הרחוב . הם מצאו חתיכה גדולה של גדר תיל כמו גלגל והם עשו את זה [ את המחסום ] לכל רוחב הכביש . נוסף לזה הם לקחו לבנים גדולות וחביות של זבל ושמו על גדר התיל . הרבה אנשים , העוברים והשבים , התמרמרו מאוד על זה . בבוקר ביום השבת , בשעה , 6 : 30 עברתי ולא ראיתי את זה , את המחסום , אבל כשעברתי אחרי התפילה בשעה 9 : 45 ראיתי שאותם ילדים מסדרים שוב את המחסום , וכשהעוברים והשבים העירו להם : הלוא שבת היום ואין מותר לחלל את השבת ולעשות מחסום עם גדרי תיל ואבנים גדולות וחביות ולהביאם מרחוק , הלוא אסור , הם צחקו וענו בעזות מצח . ואחר – כך באה המשטרה והסירה את המחסום . [ יום ] ו ' , כ " ו שבט תשי " א , -2 2 - 51 שוב עוד הפעם עשו את המחסום שוב עוד הפעם , כמו בשבת שעברה , ובעוד יותר שאת וביתר מרץ [ הקימו מחסום ] , וההתמרמרות של העוברים...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן