27. החיים בקו העירוני

[ כסלו תש " י - חשוון תשי " א – דצמבר - 1949 אוקטובר 1950 ] [ עמ ' 74 - 50 ] [ יום ] ו ' , כ " ה כסלו תש " י , -16 12 - 49 חנוכייה ענקית על הר הצופים בירושלים הודלקו החנוכיות בכמה וכמה מקומות מרכזיים ; האורות נראו מרחוק . תושבי ירושלים יכלו לראות בפרט את החנוכייה הגדולה הבוערת על הר הצופים . כל התושבים משכונת בית ישראל והסביבה יצאו לרחובות השכונה בכדי לראות את החנוכייה הגדולה בעלת שמונה הקנים . השמחה רבתה בקרב כל תושבי השכונה . בהלת שווא של נפט זה ימים אחדים שבהלת שווא על נפט הייתה מורגשת בשכונה . על עגלות הנפט הוטל מצור בהגיען בשכונה , אבל אחרי כמה ימים אחדים , שניים – שלושה ימים , חזר שוב השקט כמו מקודם . 583 להודעתו של ראש – הממשלה ד ' בן – גוריון בעניין העברת הכנסת ומשרדי הממשלה לירושלים ראו " הכנסת לירושלים – העברת משרדי הממשלה תימשך ותושלם " , דבר , , 14 . 12 . 1949 עמ ' . 1 באותו עניין ראו גם רוזנטל , תעודה ; בן – אריה ווגר , ירושלים הישראלית , עמ ' ; 94 ברקוביץ , מלחמות המקומות הקדושים , עמ ' . 52 584 לדיווח על הדלקת נרות חנוכה על הר ציון והר הצופים בירושלים ראו " אורות – חנוכה...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן