26. התמרמרות בקרב יהודי ירושלים נוכח התכנית לבינאום העיר

[ אלול תש " ט - כסלו תש " י – ספטמבר - דצמבר 1949 ] [ עמ ' 50 - 40 ] התמרמרות גדולה בשכונה בנידון בין – לאומי בירושלים [ בינאום ירושלים ] בנידון האינטרנליזציה הבין – לאומית [ בינאום ] של העיר ירושלים , בכל השכונה והסביבה [ גורם ] נורא להתמרמרות של כל תושבי שכונות הצפון . לא תהיה בשום אופן בין –לאומית עיר הקודש . לא ננוח ולא נשקוט על זה כי הסביבה הזאת סבלה יותר מכל העיר . לא לחינם הקרבנו את נפשנו ולא על זה שפכנו את דמנו . אנחנו סבלנו כל יום ויום . היו לנו קרבנות ופצועים על כל צעד ושעל . בתינו נחרבו והרכוש שלנו נהרס . ברעב ובצמא ובחוסר כול היינו , ובסוף רוצים לקחת מאתנו את עירנו - לא ולא . לא ניתן דריסת רגל בירושלים למי שאינו מקבל את שלטון ישראל . המערכה על ירושלים נסתיימה , ולא נזוז ולא נוותר על שעל אדמה שנגאל בדם בנינו . שום שלטון זר לא ישלוט בירושלים מלבד שלטון ישראל . לא יקום ולא יתקבל בירושלים . 552 ביומן המקורי לא נכתב שמו של הרב השלישי . 553 למדיניות ממשלת ישראל בשאלת בינאום ירושלים בשנים הראשונות להקמת המדינה ראו : בריצ ' ר , המאבק המדיני , עמ ' ; 405 - 384 ברקוביץ , מלחמת המקומו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן