22. פגישה עם מנחם בגין

[ ט " ו אייר תש " ט - 14 - 05 - 1949 ] [ עמ ' 14 - 12 ] [ יום ] ז ' , ט " ו אייר תש " ט , -14 5 - 49 מנחם בגין בביתי בשעה 7 : 50 ) לפי שעון הקיץ ( בא מר מ ' [ מנחם ] בגין ביחד [ עם ] בני דב . בביתי היו אז הרב ש " י ברנדויין ואשתו ור ' יחזקאל גרין ומר אהרן ובר ועוד אנשים אחדים . השכונה הייתה 491 לדיווח על קבלת מדינת ישראל כחברה באו " ם ראו " ישראל – החברה ה – 59 באו " מ " , דבר , , 12 . 5 . 949 עמ ' . 1 492 לדיווח על הפגישה ראו " התקדמות בדיוני הועדה המעורבת לעניני ירושלים " , דבר , , 13 . 5 . 1949 עמ ' . 1 493 בגין , מנחם ( 1992 - 1913 ) נולד בבריסק . היה מפקד אצ " ל בתקופת המאבק בשלטון הבריטי וראש תנועת החרות והליכוד . ראש הממשלה השישי של מדינת ישראל . חתן פרס נובל לשלום לשנת . 1978 ראו תמונה 19 בנספח . 8 494 מוריה ( ברנדויין ) , יוסף שמואל שמלקה ( 1974 - 1898 ) נולד בירושלים והתחנך בצפת ובירושלים . ב – 1920 נישא לבתו של האדמו " ר מבוסטון . היה רב נודע בירושלים . בניו ובנותיו היו חברים בארגוני המחתרות . בשנותיה הראשונות של המדינה כיהן כרבה של שכונת עין כרם . הוכתר כיקיר ירושלים . לפרט...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן