21. שנה להכרזת המדינה

[ אייר תש " ט - מאי 1949 ] [ עמ ' 12 - 9 ] [ יום ] ד ' , ה ' אייר תש " ט , -4 5 - 49 סעודת הלילה בבית היה השולחן ערוך כמו בשבת , חלות ודגים ) בשר לא היה ( . גם החשמל היה דולק כמו בשבת . יצאנו לרחוב , הכול היה רק שירים וריקודים בכל העיר . שחרית קמנו בבוקר והלכנו לבית הכנסת . התפילה הייתה עם הנץ החמה . התפילה הייתה כמו בחול , רק תחנון לא אמרו . וגם הרב אברהם משה לדרברג עבר לפני התיבה והתפלל בניגון של שבת . אחרי תפילת שמונה עשרה , חצי קדיש [ זאת להדגשה שתחנון לא נאמר , כנהוג ביום חג ] . הלל הרב זוסמן – הרב ריגר עבר לפני התיבה ואמר יחד עם כל הקהל בקול רם הלל שלם בלי ברכה בזמרה . את הפסוקים " אודך כי עניתני " וכו ' , " אנא ה '" וכו ' , " ברוך הבא " וכו ' , שכופלים אותם , לא כפלו את הפסוקים האלה , כמו שאומרים פרקי תהלים . רק אמרו את זה בניגון . אחרי זה ניגש שוב הרב אברהם משה לדרברג והתפללו " אשרי ובא לציון " וכו ' בדילוג " למנצח יענך ה '" , עד סוף התפילה . אחרי גמר התפילה עשה הרב א " מ [ אברהם משה ] הזכרה לנשמות חיילי צבא הגנה לישראל , שנפלו עבור המולדת , והזכרת נשמות על חללי הגולה , ואחר –כ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן