17. יום הבחירות הראשונות במדינת ישראל

[ כ " ד טבת תש " ט - 25 ינואר 1949 ] [ עמ ' 830 - 829 ] [ יום ] ג ' , כ " ד טבת תש " ט , -25 1 - 49 בשעה 5 : 35 בבוקר השכם קמתי אני ואשתי ואחי ר ' שמעון לייב וגיסי ר ' נתנאל סלדוכין ובני דב . אחרי ששתינו קפה לבשנו בגדי שבת לכבוד היום הגדול והקדוש הזה . כי זה היום עשה ה ' נגילה ונשמחה בו . כי אחרי שנות אלפיים שנה גלות או יותר , אפשר להגיד מששת ימי בראשית ועד היום הזה , לא זכינו ליום כזה שנלך לבחירות למדינה יהודית וברוך שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה . בני דב הלך מהבית בשעה 5 : 45 והלך באשר הלך כי הוא אוהד גדול לרשימה " ח " , [ מפלגת ] חרות מאצ " ל , ולא בא כל היום וכל הלילה . אני ואשתי ואחי וגיסי הלכנו לקלפי באזור 10 בהפועל המזרחי אשר ברחוב החבשים , ופנקסי הזהות של מדינת ישראל בידינו . בשמחה רבה ועצומה הלכנו את הדרך הקצרה מביתנו ) כי גרנו בבתי ויטנברג , בבית של דודתי דוושע גולדשמיד , בבית התחתון ששייך לה , שבו אני גר מיום י " א תשרי ש " ז [ שנה זו ] , כי בביתי אשר בשכונת בית ישראל עוד לא נגמר [ התיקון ] ובמשך כל הזמן גרנו שם . ולפי חוק הבחירות , היה עלינו לבחור באזור זה ולא באזור בית ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן