13. פרוץ מלחמת העצמאות

מגיני נחלת שמעון נידונו ליום אחד שניים מאנשי ה " הגנה " נשפטו ליום אחד מאסר . צבי הרולד ויוסף מרגלית נאשמו בנשיאת נשק . הנאשמים נאסרו על ידי המשטרה בשכונת נחלת שמעון . הם הודו באשמה . התובע הקטגור אמר בבית המשפט כי הנאשמים ביקשו לא לקחתם מהשכונה למאסר כי דבר זה יפקיר את השכונה היהודית שתישאר בלי מגינים כי השכונה סבלה מהתקפות מרובות ולבסוף היה הכרח לפנותה . יהודי נהרג ושלושה נפצעו על יד גן החיות צלפי שכונת שייח ' ג ' רח ירו הרבה פעמים . על אוטובוסים של הדסה המטירו מטר של כדורים - על מכוניות משורינות של עובדי הדסה משני צדי הכביש . הצבא עמד והסתכל איך שהערבים יורים בלי הרף עליהם . ראשון נפצע מר משה מזרחי , כבן שלושים ; הוא עמד על יד ביתו ופגע בו כדור בבטנו . באמצע רחוב שמואל הנביא ליד גן החיות נפצע אברהם לוי , בן עשרים ושלוש שנה ; הוא נפל ברחוב וכמו כן נפגע מר שמואל שברד , כבן עשרים ושתיים ונהרג בו במקום . בכל זה היה יום קשה מאוד בסביבה הזאת . יריות כל הלילה מהצבא ומצלפי הערבים כמעט במשך כל הלילה )[ אור ] ליום ה ' , ט ' אדר א ' ( היו יריות לתוך השכונה . הכדורים עפו לתוך רחוב יהושפט ולתוך ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן