10. המתיחות בירושלים גוברת

[ תמוז תש " ו - שבט תש " ז - יולי - 1946 פברואר 1947 ] [ עמ ' 779 - 771 ] [ יום ] ב ' , כ " ג תמוז תש " ו , -22 7 - 46 פיצוץ מלון המלך דוד בשעה 12 : 25 בצהריים נשמעו התפוצצויות וצפירת אזעקות . נהרס חלק גדול ממלון המלך דוד ונהרגו ונקברו חיים ונפצעו כמעט ... הוכרז עוצר על כל האזור היהודי בירושלים . [ יום ] ב ' , כ " ג תמוז תש " ו משעה 2 : 00 בצהריים עד שעה 5 : 00 בבוקר ביום ג ' כ " ד תמוז . [ יום ] ג ' , כ " ד תמוז תש " ו הופסק משעה 5 : 00 בבוקר עד שעה 6 : 00 בערב ביום ג ' כ " ד תמוז . [ יום ] ד ' כ " ה תמוז תש " ו הופסק משעה 6 : 00 בבוקר עד שעה 6 : 00 בערב . העוצר נמשך מיום ג ' כ " ד תמוז תש " ו , 23 לחודש יולי עד 7 באוגוסט . כל הזמן של הימים האלו הופסק העוצר משעה 6 : 00 בבוקר עד 6 : 00 בערב , בס " ה [ בסך הכול ] היה העוצר חמישה עשר ימים . העוצר היה נורא מאוד . הוציאו מן הבתים והרביצו מכות גדולות לתושבים . הם נכנסו לבתים , נורא ואיום . היו מקרים שהצבא ירו באנשים . על לנדנר ירו ובדרך נס ניצל . 127 ביום כ " א חשוון תש " ז ( 15 . 11 . 1946 ) כתב הרמי " א ביומן הכיס שלו : " היום בשעה 12 : 4...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן