8. עוצר בשכונות היהודיות

[ טבת - שבט תש " ו - דצמבר - 1945 ינואר 1946 ] [ עמ ' 748 - 737 ] עש " ק [ ערב שבת קודש ] לפרשת שמות [ יום ] ו ' , כ " ד טבת תש " ו , -28 12 - 45 ... [ ביום חמישי ] בשעה 7 : 25 בערב נשמעו התפוצצויות אחדות ויריות ונשמע תכף קול צפירת אזעקה ממושך . למחרת בבוקר נתברר כי בניין הבולשת [ הבריטית ] סי אי די [ CID ] נהרס לגמרי ונזק רב נגרם לשמשות כל החנויות שבקרבת הבניין . ביום ו ' כ " ד טבת תש " ו , , 28 - 12 - 45 בבוקר הוכרז עוצר בכל השכונות היהודיות . בשעה 9 : 35 באו חיילים אנגלים לשכונת בית ישראל . העוצר נמשך עד ליום שב " ק [ שבת קודש ] 99 המחלקה לחקירות פליליות ( CID – Criminal Investigations Department ) הוקמה בשנת 1921 כיחידת מטה ארצית במשטרת המנדט כדי לספק שירותים מקצועיים בתחום הפלילי ( זיהוי פלילי , מודיעין וניהול רשומות ) , אך במהלך שנות העשרים הורחב תפקידה לכיוון של איסוף " מודיעין פוליטי " . המחלקה נודעה בכינוי העממי " הבולשת " . על המחלקה ושיטות עבודתה ראו בהרחבה שפיגל , המחלקה לחקירות פליליות , עמ ' 136 - 113 והערה 6 שם . 100 להתקפה המשולבת של אצ " ל ולח " י על מטה הבולשת ( CID )...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן