7. עזרה סוציאלית בשכונת בית ישראל

[ טבת תש " ה - דצמבר 1944 ] [ עמ ' 645 - 644 ] [ יום ] ג ' , ג ' טבת תש " ה , -18 12 - 44 פרטי כל מהישיבה בוועד הקהילה לעזרה סוציאלית שעה 4 : 30 אחרי הצהריים . ביום הנ " ל היה לי ריאיון עם הגברת [ ז ' ניה ) גניה (] טברסקי , יושבת ראש לעזרה סוציאלית שעל יד ועד הקהילה ירושלים , בנוכחותה של הגברת סוסונוביץ ' , שהיא מלשכת עזרה סוציאלית משכונת בית ישראל . על הפרק : א . עזרה לנוטרים אשר גרים בשכונת בית ישראל . ב . עזרה מדיצינית [ רפואית ] לעניים בשכונת בית ישראל המתביישים לבוא ולבקש עזרה מוועד הקהילה באופן פומבי . ג . עזרה לילדים עזובים מחוסרי מכשירי לימוד ומכשירי כתיבה . ד . לפתוח מטבח עממי בשכונת בית ישראל . ה . לפנות לממשלה לפתוח מטבח בזול . אני הצעתי את כל הנ " ל לפני גברת טברסקי : א . על זה ענתה לי הגברת ט ' [ טברסקי ] כי זה לא שייך לוועד הקהילה . יש ועד למען החיילים ולנוטרים , והם עוזרים בנידון זה , מובן רק לנשואים ולא לרווקים , ולשם אני צריך לפנות . ב . לעזרה מדיצינית לאותם אנשים שמתביישים לבוא לבקש עזרה מפני ששולחים אחות לראות את מצב הבית והרהיטים וכו ' , ובזה יודעים השכנים שבחצר ובש...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן