6. דיונים על מינוי ראש עיריית ירושלים

[ כ " א - כ " ד חשוון תש " ה – 10 - 7 בנובמבר 1944 ] [ עמ ' 637 - 635 ] [ יום ] ג ' , כ " א מרחשוון תש " ה [ 7 . 11 . 1944 ] לכבוד מעלת כבוד מושל המחוז , ירושלים אמ " נ [ אדון מאוד נכבד ] אני הח " מ [ החתום מטה ] , מוכתר שכונות בית ישראל החדשה והישנה והסביבה , פונה אל מע " כ [ מעלת כבודו ] , היות כי שמעתי כי איש אחד מתושבי שכונת בית ישראל הישנה לקח 85 למאבקים על ראשות עיריית ירושלים בתקופת המנדט ( ובייחוד בשנים 1945 - 1944 ) ראו : אלסברג , עיריית ירושלים ; לוין , עיריית ירושלים , עמ ' . 164 - 161 לעצמו את הרשות לפנות אל מע " כ במכתב בשם תושבי שכונות בית ישראל החדשה והישנה , בנידון מינוי ראש עירייה לא יהודי בעיה " ק [ עיר הקודש ] ירושלים . ע " כ [ על כן ] אני פונה למע " כ [ למעלת כבודו ] בשם תושבי שכונות בית ישראל החדשה והישנה והסביבה במחאה נמרצת נגד צעד זה הפרטי בהחלט של האיש הנ " ל מתושבי השכונות הנ " ל , שעשה דבר זה על דעת עצמו נגד רצונם של תושבי השכונות הנ " ל . והנני בשם כל תושבי השכונות הנ " ל מבקש ממע " כ למנות ראש עירייה יהודי לירושלים עירנו הקדושה . בהזדמנות זו הנני להודיע למע ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן