5. חיפושים ומעצרים בשבת

[ אדר תש " ד - פברואר 1944 ] [ עמ ' 566 - 564 ] [ יום ] א ' , ג ' אדר תש " ד , -21 2 - 44 חיפושי הממשלה האנגלית בשכונות בית ישראל הישנה , בתי הבוכרים וגאולה ליל שבת קודש , פרשת תרומה , ב ' אדר תש " ד [ . [ 20 . 2 . 1944 בשעה 2 : 00 אחרי חצות הקיפו שוטרים אנגלים את חלק מתושבי שכונת בית ישראל הישנה וחלק מתושבי בתי הבוכרים וחלק משכונת גאולה , ונכנסו לתוך הבתים והוציאו את האנשים מהמיטות , ונכנסו לבית המרחץ ) מקווה ( והוציאו את האנשים משם . הובילו אותם על אוטומובילים אחדים ליד שער שכם ושלחו אותם הביתה , ואחדים על יד [ משטרת ] מאה שערים , ואחדים בקישלה , ומשם שלחו אותם הביתה . ההתמרמרות מצד התושבים החרדים הייתה גדולה , והלכו לרב ר ' משה בלוי , ראש אגודת ישראל . הוא הלך ודיבר עם הקצין ואמר לו כי התושבים הם כולם חרדים , ואי אפשר להם לסבול איך שנוסעים בשבת , וביקש ממנו שיובילו את האנשים ברגל והוא הבטיח לו . לקחו את שאר התושבים והובילו אותם ברגל על יד [ משטרת ] מאה שערים ואחר כך חזרה לבית ישראל ואחר כך עוד פעם למאה שערים ושלחו אותם לביתם . התמרמרות רבה הייתה מצד התושבים על מעשה זה , וביקשו אותי ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן